Tłumaczenia Frankfurt

Tłumaczenia przysięgłe Polski-Niemiecki, Niemiecki-Polski

Ceny są uzależnione od ilości tekstu.
Tłumaczenia przysięgłe Polski-Niemiecki, Niemiecki-Polski:

akt urodzenia skrócony - 25,00 €
akt urodzenia zupełny - 30,00 €
(w przypadku dodatkowych adnotacji o małżeństwie, rozwodzie, zmianie nazwiska itp. cena może być wyższa)
skrócony akt małżeństwa - 25,00 €
pełny akt małżeństwa - 30,00 €
(w przypadku dodatkowych adnotacji o rozwodzie, zmianie nazwiska itp. cena może być wyższa)
skrócony akt zgonu - 25,00 €
zaświadczenie o zdolności do małżeństwa - 25,00 €
zaświadczenie o niekaralności - 20,00 €

RABATY DLA STAŁYCH KLIENTÓW!!!


Częstym problemem z jakim spotykają się nasi klienci dotyczy szeroko rozumianej komunikacji. Nierzadko zdarza się, że niewystarczająca znajomość języka niemieckiego stanowi dla Państwa barierę. Proszę nie czekać, aż problemy zaczną się piętrzyć. Chętnie Państwu pomożemy.

Poniżej zakres oferowanych przez nas usług dotyczących tłumaczeń pisemnych i ustnych.

Tłumaczenia pisemne: zwykłe i przysięgłe, akty urodzenia – małżeństwa – zgonu, świadectwa, dyplomy, teksty specjalistyczne, dokumenty przetargowe, zaświadczenia, strony internetowe, instrukcje obsługi, teksty reklamowe.

Tłumaczenia ustne: konsekutywne, szeptane, konferencyjne (kabinowe), towarzyszące u notariusza – adwokata – rzeczoznawcy, na testach MPU (testy medyczno- psychologiczne), we wszelkich instytucjach i urzędach, podczas negocjacji – spotkań biznesowych – targów.

Tłumaczymy głównie w językach niemieckim i polskim. Na Państwa życzenie istnieje jednak możliwość wykonania tłumaczeń także w innych językach.

Przy składaniu zamówienia, należy dostarczyć nam osobiście, faksem, pocztą lub w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany e-mailem) tekst źródłowy. Jeśli sporządzona przez nas oferta będzie odpowiada Państwa oczekiwaniom, obie strony podpisują umowę na zlecenie/wykonanie usługi.

Preferowaną przez nas formą płatności dla firm jest przelew do 30 dni. W wypadku osób prywatnych wymagana jest płatność z góry. Naszym stałym klientom udzielamy korzystnych rabatów.

Tłumaczenia

Tłumaczenie

Tłumaczenie lub inaczej przekład to wyrażenie w języku docelowym treści tekstu (w tym również wypowiedzi ustnej) wyprodukowanego w języku źródłowym. Słowo "tłumaczenie" można rozumieć zarówno jako proces przekładu jak i wynik tego procesu, czyli przetłumaczony na inny język tekst. W drugim znaczeniu, tłumaczenie jest rozumiane jako wtórne wobec tekstu oryginalnego.

W języku polskim słowo "przekład" ma stosunkowo wąski zakres znaczeniowy i używa się go zwykle mówiąc o sztuce przekładu lub artystycznym przekładzie tekstów literackich, np. dramatów Szekspira czy Biblii, natomiast słowo "tłumaczenie" jest bardziej ogólne i może dotyczyć zarówno tłumaczenia ustnego jak i pisemnego wszelkiego rodzaju tekstów, zarówno literackich, specjalistycznych, jak i użytkowych.

Tłumaczenie pisemne to interpretacja znaczenia tekstu napisanego w języku źródłowym i stworzenie odpowiednika przekazującego to samo znaczenie w języku docelowym.

Podczas tłumaczenia pisemnego należy wziąć pod uwagę m.in. kontekst kulturowy, różnice systemowe obu języków, różne alfabety i systemy zapisu, idiomy, itp. W rezultacie, jak zostało to uznane przynajmniej już w czasach tłumacza Marcina Lutra, najłatwiej tłumaczy się "na język, który zna się najlepiej", choć sama znajomość języka nie jest wystarczającą kompetencją do tłumaczenia.

Tłumaczenie tekstów napisanych w języku naturalnym jest czynnością tradycyjnie wykonywaną przez człowieka, jednak obecnie podejmowane są próby zautomatyzowania tego procesu przez tłumaczenie maszynowe lub usprawnienia go przy pomocy narzędzi komputerowych (tłumaczenie wspomagane komputerowo - CAT z ang. computer-assisted translation).

Tłumaczenie ustne to czynność, która ułatwia komunikację języka mówionego lub migowego (symultanicznie bądź konsekutywnie) pomiędzy dwoma lub więcej rozmówcami, którzy nie mówią (bądź nie komunikują się) tym samym językiem.

Źródło:www.pl.wikipedia.org